Siam Health Asia

เปิดในปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นร้านยา/สมุนไพรไทยแห่งแรกในพัทยา ซึ่งมีชาวเยอรมันเป็นผู้ดำเนินการและมีหน้าที่แนะนำลูกค้าที่ต้องการรักษาสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติไร้สารเคมี

ในกรณีเจ็บป่วย ทางโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายสูงและส่วนมากจะใช้ระยะในการรักษานานทำให้ผู้ป่วยท้อใจและอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ทางเราได้ให้คำแนะนำแนวทางการรักษาแบบองค์รวมถึงจะใช้เวลานานแต่ค่ารักษาไม่แพงและมีโอกาสอาการดีขึ้นหรือหายจากความเจ็บป่วย นี่คือข้อดีของการใช้สมุนไพรไทย

ไม่นานมานี้ทางเราได้ทำการนำเข้า Spirulina & Chlorella (สาหร่ายเกลียวทอง และสาหร่ายเขียวมรกต )ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นขึ้นเองและได้รับการอนุมัติจากอาหารและยา (อย) ซึ่งเป็นความภูมิใจที่เรานำสินค้ามีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงแม้ว่าจะมีอาหารเสริมชนิดเดียวกันมากมายหลายยี่ห้อ แต่สินค้าของเรา ก็ ได้รับความนิยมในระดับที่พอใจ และหวังว่าสินค้าจะทำการตลาดได้มากกว่านี้ในอนาคต

X

Your Shopping cart

Close